Erityisehdot yritysryhmille

Menestys Travelin erityisehdot yritysryhmille

Yrityksille ja ryhmille tehtyihin matkoihin ja tapahtumiin kotimaassa ja ulkomailla sovelletaan Menestyksen erityisehtoja sekä yleisiä valmismatkaehtoja.

Maksuehdot ja peruutusehdot

Maksuehdot ja laskutus

Matkan kulut laskutetaan kolmessa erässä:

1.erä: 30% – 50 % tarjouksen loppusummasta laskutetaan varauksen yhteydessä. 1. erän suuruus määritellään tarjouksessa.
2.erä: Kustannuserittelyn mukainen loppulasku laskutetaan 60 – 45 vrk (eräpäivä) ennen matkan / tapahtuman alkua, riippuen tapahtuman ehdoista. 2. erän eräpäivä määritellään tarjouksessa.
3.erä: matkan / tapahtuman aikana toteutuneet lisäkulut laskutetaan toteutuksen jälkeen.

Varaus on vahvistettu ja sitova kun varausmaksu on maksettu. Palveluntarjoajien palveluita ja varaustilannetta ei voida vahvistaa ennen varausmaksun maksua.

Palveluntarjoajien poikkeukselliset varausmaksut voivat muuttaa maksuehtoja. Poikkeusjärjestelyt kommunikoidaan asiakkaalle varausvaiheessa. EU-alueelle suuntautuvien matkojen laskuihin lisätään marginaaliverotuksen mukainen arvonlisävero, joka huomioidaan loppulaskussa.

Peruutusehdot

Varauksen vahvistamisen yhteydessä maksettu varausmaksu on palauttamaton. Varausmaksu sisältää palveluntarjoajien peruuttamattomat ennakkomaksut, jos toisin ei ilmoiteta.

31 vrk ennen matkaa / tapahtumaa peruutuskulut ovat 100 % jos toisin ei sovita. Elämys Group sitoutuu neuvottelemaan palveluntarjoajien kanssa korvauksista alle 31 vrk ennen matkaa / tapahtumaa tapahtuneissa peruutustapauksissa.

Menestyksellä on oikeus purkaa sopimus, jos maksua ei ole maksettu viimeistään sovittuna maksupäivänä. Maksun laiminlyönti ei vapauta tilaajaa matkaan tai tapahtumaan liittyvistä velvoitteista, esim. Menestyksen tilaajan hyväksi maksamista ennakkomaksuista.

Menestyksellä on oikeus hintamuutoksiin ostopalveluiden hintojen (esim. polttoainelisä lennolla) ja/tai valuuttakurssien muuttuessa. Loppumaksun hinta tarkistetaan kurssimuutosten varalta loppumaksun yhteydessä. Heikentyneen eurokurssin vaikutus hintaan peritään asiakkaalta, jos kurssimuutoksen vaikutus on yli sata euroa/matka tai tapahtuma.

Matkaehdot ja erityisehdot

Menestyksen matkatuotteiden kuljetusmuotoa koskevien määräysten, reittilentojen varaus- ja myyntiehtojen sekä matkan erityisluonteesta johtuvien majoitusehtojen vuoksi sovellamme matkoillamme seuraavia erityisehtoja yleisten valmismatkaehtojen ohella.

Lentoliput

Ryhmälentoliput kirjoitetaan 10 vrk ennen matkan alkua. Alle 10 hengen ryhmille liput kirjoitetaan heti varausvaiheessa.

Nimenvaihdot ryhmävarauksena tehtyihin lentolippuihin voidaan tehdä maksutta 10 vrk ennen matkan alkua – tämän jälkeen nimimuutokset lippuihin maksavat 60 euroa / muutos.

Lentolipun tarkka hinta määräytyy lipunkirjoituspäivän polttoaineveron mukaan ja voi näin ollen muuttua kustannusarviossa ilmoitetusta. Lentolippujen kirjoittamisen jälkeen lentolipun peruutuskulut ovat 100%.

Menestyksen työtunnit

Menestyksen kustannusarvion työtunnit ovat arvio matkan/tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen käytettävistä tunneista. Mahdolliset muutokset tuntimäärissä kommunikoidaan asiakkaalle viipymättä tuntien ylittäessä arvion.

Matkavakuutus

Matkustajalla tulee olla voimassaoleva matkavakuutus. Matkustaja vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta. Vakuutus on peruutuskorvauksien saamiseksi maksettava viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkua. Suosittelemme tarkistamaan voimassa olevan vakuutuksen korvausehdot vakuutusyhtiöstä. Voimassa olevasta vakuutuksesta tulee esittää pyydettäessä todistus. Matkanjärjestäjä voi tarvittaessa evätä ilman matkavakuutusta tulevan asiakkaan osallistumisen matkaan ja järjestäjä ei näissä tapauksissa ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle aiheutuvia kuluja tai vahinkoa.

Matkustusasiakirjat

Matkustajan on itse huolehdittava tarvittavista asiakirjoista (passi, viisumi, USA:n sähköinen matkustuslupahakemus ESTA) sekä tarkistettava niiden ja varauksiin annettujen nimien oikeellisuus ja vastaavuus toisiinsa. Tarkista myös kuljetusten lähtöajat. Emme vastaa vahingosta, mikäli matka estyy tai keskeytyy puutteellisten tai virheellisten matka-asiakirjojen (esim. rikkinäisen passin) tai viisumin epäämisen tai puuttumisen vuoksi.

Asiakkaan velvollisuudet ja vastuu

Asiakkaan on noudatettava matkan aikana matkanjohtajan, viranomaisten, järjestäjän tai järjestäjän edustajan antamia matkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä sekä kuljetusvälineiden järjestyssääntöjä.

Asiakas ei saa häiritä käyttäytymisellään muita matkustajia tai aiheuttaa käyttäytymisellään itselleen tai muille matkustajille haittaa tai vaaraa. Jos asiakas olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, voidaan hänen matkalle lähtönsä evätä tai hänet voidaan poistaa matkalta. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta maksun palautukseen ja hän vastaa itse kaikista kotimatkastaan aiheutuvista kuluista.

Asiakas on vastuussa vahingoista, jotka hän tahallisella, varomattomalla tai huolimattomalla menettelyllään aiheuttaa itselleen, järjestäjälle tai kolmansille osapuolille muun muassa rikkomalla yllämainittuja määräyksiä.

Asiakkaan tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle sellaiset yhteystiedot, joista hänet tavoittaa ennen matkaa ja matkan aikana.

Palveluun ja matkoihin tehtävät muutokset

Menestys voi tarvittaessa tehdä matkajärjestelyihin kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia, jotka eivät ole virheitä, eivätkä oikeuta matkan peruuttamiseen tai hyvitykseen matkasta. Virheitä eivät ole lentoaikataulun muutokset enintään 12 tuntia tai majoituksen vaihtuminen vastaavan tasoiseen, jos sijainti ja muut palvelut eivät olennaisesti muutu.

Jos järjestäjä ei voi siitä riippumattomista syistä noudattaa sovittua matkasuunnitelmaa, järjestäjällä on oikeus muuttaa matkareittejä ja muita matkan osia, kuten aikataulua, yöpymispaikkaa ja kuljetusvälinettä tai tehdä matkaohjelmaan muita muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Esim. vallitsevat sääolosuhteet voivat vaikuttaa matkaohjelmaan. Muutoksista on ilmoitettava asiakkaalle viipymättä. Asiakas on edellä tarkoitetuista muutoksista huolimatta velvollinen maksamaan matkan hinnan ja muut sovitut maksut.

Matkan peruminen

Matkustajan on viipymättä ilmoitettava Menestykselle matkan peruutuksesta ja esteestä on tarvittaessa annettava luotettava selvitys, kuten lääkärintodistus, josta on käytävä ilmi seikka, joka estää matkustamisen. Matkojen erityisluonteen vuoksi Menestyksellä on oikeus periä asiakkaalta perumisesta aiheutuvat todelliset kulut.

Yli 31 vrk tapahtuneissa peruutustapauksissa palautetaan 70% kustannuksista. Alle 31 vrk tapahtuneissa peruutustapauksissa palautusta ei suoriteta.

Menestys ei vastaa urheilu- ja kulttuuritapahtumien peruutuksista tai niiden ajankohtien siirrosta. Mikäli tapahtuma peruutetaan tapahtuman järjestäjien toimesta, palautetaan pääsylippujen osuus täysimääräisenä. Mikäli asiakas haluaa peruuttaa myös muut matkajärjestelyt, peritään niiden osalta todelliset toteutuneet kulut sisältäen toimistokulut 50 euroa / henkilö.

Pääsylippuvaraukset ovat aina sitovia ja peruutuskulut ovat 100%.

Reklamaatiot

Matkaa koskevat valitukset ja huomautukset tulee tehdä välittömästi aiheen ilmaannuttua kohteessa oppaillemme sekä suoraan palveluntarjoajalle. Vahingonkorvausvaatimukset on tehtävä aina kirjallisesti, viimeistään 14 vrk matkan päättymisen jälkeen.

Matkanjärjestäjän peruutusoikeus

Järjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos

a) matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia. Järjestäjän oikeus on päättää kunkin matkan tarvittava minimimäärä. Peruutuksesta on ilmoitettava asiakkaalle niin pian kuin mahdollista huomioiden matkan pituuden ja luonteen.

b) järjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen päättämisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, luonnonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia taikka, jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta asiakkaan henkeä tai terveyttä. Myös oleellisesti muuttuneet olot matkakohteessa ovat peruste matkan peruuttamiseen. Peruuttamisesta on ilmoitettava asiakkaalle niin pian kuin mahdollista.

Matkanjärjestäjä ei vastaa kohteessa vallitsevista sääolosuhteista. Menestys ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä verkkosivuilla mahdollisesti olevista kirjoitus- tai painovirheistä.