10 syyskuun, 2023

Kestävä matkustaminen

Featured image for “Kestävä matkustaminen”

Menestys on osa Elämys Group -konsernia. Elämykselle vastuullinen, läpinäkyvä ja kestävä toiminta on aina ollut liiketoiminnan ytimessä sekä tärkeä arvo.

Matkailu on yksi suurimmista ympäristön kuormittajista, joten valinnoilla koko matkaketjun aikana on valtava merkitys kestävyyden kannalta. Pyrimme päivittäisessä työskentelyssä minimoimaan oman jalanjäljen ja kannustamme asiakkaitamme sekä yhteistyökumppaneitamme ekologisiin ja kestäviin vaihtoehtoihin niin matkustamisessa kuin palveluiden valinnassa kohteissa. Elämys pyrkii parhaan kykynsä mukaan tarjoamaan kestäviä tuotteita matkustaville kuluttaja- ja yritysasiakkaille.

Oman sisäisen ohjeistuksen ja asiakasopastuksen lisäksi Elämys on mukana sekä Sustainable Travel Finland -ohjelmassa että Travelife -auditoinnissa toiminnan kehittämiseksi kestävien periaatteiden mukaiseksi.

Sisäinen toiminta

Elämyksellä panostetaan toimistolla ja omassa toiminnassa pienillä valinnoilla kestäviin ratkaisuihin. Sisäisessä ympäristöarvioinnissa on identifioitu ne kohdat, jossa jokainen voi keventää omaa ympäristökuormaa. Elämyksellä suositaan paperitonta toimistoa, pyritään minimoimaan työmatkakuormitus ja pyritään viestimään vastuullisuudesta myös asiakkaiden ja yhteistyökumppanien suuntaan.

Kestävät valinnat palvelutuotannossa

Matkailu on yksi suurimmista ympäristön kuormittajista, joten palvelukumppanien valinnoilla on valtava merkitys ympäristön kannalta. Elämys pyrkii löytämään parhaat palveluntuottajat eri kohteista sekä suosii aina sen ollessa mahdollista palveluntarjoajia, jotka pystyvät osoittamaan oman ympäristökuormituksen / omaavat sertifioidun ympäristömerkin.

Elämys tekee läheistä yhteistyötä majoituspuolella kansainvälisten huonevälitysyritysten kanssa (Expedia, WebBeds), jotka panostavat vahvasti sekä oman toiminnan että ennen kaikkea välitettävien hotellien kestävyyteen sekä toiminnan tason esille tuontiin loppuasiakkaalle.  Lentojen co2-kuorma raportoidaan asiakkaalle.

Päästöjen raportointi asiakkaalle

Elämys käyttää lentojen varaamiseen Amadeus GDS-järjestelmää. Amadeus toimittaa lennoista varauksen yhteydessä CO2-päästömäärän, joka raportoidaan asiakkaan omassa portaalissa / sovituin väliajoin asiakkaalle (tCO2e).

Amadeus on yksi maailman suurimmista GDS-järjestelmistä ja toimii yhteistyössä YK:n alaisen kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) kanssa CO2-päästöjen raportoinnissa. ICAO:n toimittamat CO2-päästöt ovat alalla standardoidut ja hyväksytyt. Järjestelmä arvio CO2-päästöt per matkustaja per lentoreitti, ottaen huomioon myös lentokaluston ja mahdolliset välilaskut.

Online-järjestelmän ja raportoinnin lisäksi Elämys sitoutuu asiakkaan näin toivoessa etsimään virkailijan voimin (hinnaston mukaisesti tuntityönä) pienipäästöisimpiä lentoreittejä asiakkaalle.

Päästöjen kompensointi

Elämys on sitoutunut löytämään oikean kompensointikumppanin asiakkaalle. Kompensaatiomalleja-, toimijoita- ja kohteita on useita sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Lopullinen kohde ja malli sovitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Lopullinen päästöraportointi- ja kompensointimalli rakennetaan yhdessä asiakkaan toiveiden mukaan.

Travelife ja Sustainable Travel Finland

Travelife on matkailualan johtava kestävän matkailun ohjelma, joka kehittää yritysten prosesseja ja toimintatapoja kestävälle pohjalle. Elämys saavutti auditoinnin jälkeen Travelife-Partner merkin kesän 2023 aikana Menestykselle sekä Elämys DMC:lle.

Vuodesta 2004 lähtien kehitetty järjestelmä on EU:n tuella ja valvomana rakennettu ja on yksi alan tunnetuimmista standardeista. Standardi ei keskity ainoastaan ympäristöasioihin, vaan huomioi myös ihmisoikeudet, työlainsäädännöt ja kohdemaiden paikallisyhteisön kokonaisuudessa. Travelife-standardi on GSTC:n (Global Sustainable Tourism Council) tunnustama.

Business Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelma tarjoaa matkailualan yrityksille ja destinaatioille konkreettisen kestävän matkailun työkalupakin, jolla kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksuminen alueen tai yrityksen arkeen helpottuu. Ohjelman läpikäyneet yritykset ja alueet saavat käyttöönsä merkin sekä jatkuvaa tukea ja tietoa kestävän matkailun suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. Elämys pyrkii STF-sertifiointiin lähikuukausien aikana.

Elämys Groupin ympäristöjärjestelmästä ja vastuullisuudesta vastaa varatoimitusjohtaja Aarni Kotilainen. Kestävän matkailun sertifioinnista vastaa People Operations Manager Mari Suihko.


Share: