13 syyskuun, 2023

Menestys Travel tekee liikematkoista elämyksiä

Featured image for “Menestys Travel tekee liikematkoista elämyksiä”

Menestys on jo kymmenen vuoden ajan räätälöinyt ryhmämatkoja sekä tapahtumia pääasiassa pienille ja keskisuurille yritysasiakkaille. Kokonaan kotimaisen liikematkatoimiston perustaminen lähti liikkeelle asiakkaiden kysynnästä. Asiakkaat kaipasivat aidosti palvelevaa, täysin kotimaista ja vaativista matkajärjestelyistä ymmärtävää tahoa, joka tuntee erityisesti yritysasiakkaiden tarpeita.

Personoituja palveluita asiakkaiden ehdoilla

Muihin liikematkatoimistoihin verrattuna Menestys haluaa tarjota henkilökohtaisempaa palvelua ja ketterämpiä toimintamalleja. Toisin kuin kansainvälisillä toimijoilla, Menestyksellä keskiöön nousee asiakas. 

”Meillä asiakkaalla on aina henkilökohtainen asiantuntija ensisijaisena kontaktina, jotta tunnemme tarpeet mahdollisimman hyvin. Myös suomenkielinen päivystyspalvelu hoidetaan oman tiimin voimin ympäri vuorokauden”, Menestyksen liikematkayksikön vetäjä Nina Strang-Heeffer kertoo. 

Menestys haluaa vastata asiakkaidensa tarpeisiin mahdollisimman monipuolisesti, minkä takia se tarjoaa asiakkaillensa myös nykyaikaisen ja helppokäyttöisen itsevarausjärjestelmän. 

Koska Menestys kuuluu osaksi Elämys Groupia, on sillä mahdollisuus hyödyntää koko Elämys-konsernin palvelutarjontaa. Tiivis yhteistyö eri toimijoiden kesken on selkeä etu muihin liikematkatoimistoihin verrattuna: näin saadaan räätälöityä varmasti toivotunlainen paketti. 

”Kotimaisuuden lisäksi meille on alusta asti ollut tärkeää pystyä tarjoamaan nimenomaan palvelua”, Nina selventää. 

Korkeatasoista palvelua laajalla osaamisalueella

Menestyksen tiimi koostuu matka-asiantuntijoista, jotka ovat korkean palvelutason ammattilaisia. Asiantuntijoilla on lisäksi laaja ja eri alojen osaamisen skaala taustallaan, mikä auttaa ymmärtämään yritysasiakkaiden tarpeita äärimmäisen hyvin.  

”Ymmärrämme, että aikataulut elävät ja yllätyksiä tulee, mutta matkan sujuvuus ei saa kärsiä niistä. Ennakoimme mahdolliset muutokset ja pystymme reagoimaan niihin nopeasti matkan aikana”, Nina toteaa.

Liikematkatoimistosta varattu matka tuo mukanaan sujuvuutta ja varmuutta 

Yritys- tai ryhmämatkan varaamisessa kannattaa käyttää liikematkatoimistoa, sillä se tuo mukanaan lukuisia etuja.

”Elämme edelleen epävarmojen olosuhteiden ympäröimänä, jossa lentoja perutaan ja aikataulut muuttuvat. Liikematkatoimistosta varattu matka tuo asiakkaalle turvaa, sillä toimisto auttaa kaikissa mahdollisista uudelleenjärjestelyissä”, Nina sanoo.

Liikematkatoimistosta varattu matka myös säästää omaa aikaa, sillä matka-asiantuntijat osaavat koota nopeasti tarpeiden mukaiset kokonaisuudet. Yhdestä paikasta varattu matkakokonaisuus helpottaa myös yrityksen taloushallintoa. Menestyksellä on käytössään monipuoliset raportoinnin välineet, jotka mahdollistavat tiedot esimerkiksi matkan hiilijalanjäljestä. 

Menestys Travel
+358 9 2510 2099 (pvm/mpm)
reservations@menestystravel.fi
www.menestystravel.fi,
www.elamysgroup.com


Share: