26 syyskuun, 2023

Kaikki, mitä sinun tulee tietää yritysmatkan verotuksesta

Featured image for “Kaikki, mitä sinun tulee tietää yritysmatkan verotuksesta”

Ennen yritysmatkalle lähtemistä on hyvä selvittää, milloin kulut ovat vähennyskelpoisia. Kun selvität asian ajoissa, vältyt työläiltä ja kalliilta selvityksiltä jälkikäteen.

Elämykselliset liikematkat, palkintomatkat ja tiimimatkat ovat ikimuistoisia tapahtumia, jotka toimivat draiverina yhteiseen tavoitteeseen pyrkiessä tehokkaammin kuin rahapalkinto. On kuitenkin eroja siinä, miten verottaja suhtautuu erityyppisiin yritysmatkoihin. Näistä eroista on hyvä olla kartalla matkaa suunniteltaessa, jotta kalliilta jälkiselvityksiltä vältytään. 

Työhön liittyvän matkan kulut ovat vähennyskelpoisia 

Veroasiantuntija Erik Makkonen summaa, että kun matkan lähtökohtainen syy on työhön ja työtehtäviin liittyvä, matkakulut ovat yritykselle vähennyskelpoisia. Näissä tilanteissa työntekijälle voidaan työnantajan päätöksen mukaan maksaa myös päiväraha. Työhön liittymättömät palkintomatkat taas ovat rinnastettavissa bonuksiin, joten niistä tulee toimittaa ennakonpidätys ja maksaa sosiaalivakuutusmaksut. 

Tuleeko tiimipäivien siis pyöriä pelkästään yrityksen strategian kehittämisen tai loputtomien luentojen ympärillä, jotta matka on vähennyskelpoinen? Ei sentään. 

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että päivässä tulisi olla virallista ohjelmaa 3–4 tunnin verran. Aikaa riittää virallisen osuuden jälkeen siis hyvin myös yhteiselle ajanvietolle, tutustumiselle ja vapaalle verkostoitumiselle. Palkintomatkoille virallista osuutta ei tarvitse järjestää, sillä palkintomatka nähdään työntekijän palkkana eli verotettavana tulona. Yritykselle palkintomatkojen kulut ovat vähennyskelpoisia. 

Toimi ajoissa, välty työläiltä jälkiselvityksiltä

Makkonen muistuttaa, että yrityksen on hyvä hoitaa matkaan liittyvät veroasiat hyvissä ajoin:

Asioiden selvittäminen jälkikäteen tulee aina kalliimmaksi ja työläämmäksi kuin niiden hoitaminen kunnolla heti aluksi. Jos verotarkastuksessa selviää, että vähennyksiin on laitettu vähennyskelvottomia kuluja, seurauksena voi tulla jälkiveroja ja veronkorotuksia.” 

Jotta matkakulujen vähentäminen onnistuisi helposti, kannattaa virallisista osuuksista kertovat dokumentit, ohjelma, osallistujalista ja muu aineisto säilyttää. Makkonen vinkkaa myös, että hallinnollisia kuluja voi karsia pyrkimällä vähentämään kuittien määrää. Tämä onnistuu esimerkiksi luottamalla matkan järjestäminen ammattitaitoisen liikematkatoimiston käsiin:

Yritysmatkoilla syntyy usein paljon pieniä kuitteja esimerkiksi taksimatkoilta, ravintoloista ja muista aktiviteeteista. Kun kulut on koottu liikematkatoimiston yhden laskun alle, ei hallinnossa kulu niin montaa tuntia yksittäisten, muutaman euron kuittien käsittelyyn.

Menestyksen vinkit yritysmatkaa suunnittelevalle:

  • Huolehdi, että matkan verotukseen liittyvät tekijät on tiedossa jo etukäteen. Jos olet epävarma, selvitä asia tilitoimistostasi, Verohallinnolta tai liikematkatoimistolta.
  • Jos järjestät henkilöstömatkaa, pidä huolta, että ohjelmassa on tarpeeksi virallista osuutta. Ohjelman suunnittelussa on hyvä hyödyntää liikematkatoimiston ammattitaitoa ja kokemusta, jotta ohjelma edistää matkalle asetettuja tavoitteita.
  • Palkintomatka on aina bonus, eli se nähdään palkkaan verrattavana tulona, josta tulee aina maksaa mm. ennakkovero.
  • Pidä kuitit minimissä, jotta hallintokulut eivät nouse turhan korkeiksi.
  • Myös työnantajan antamat merkkipäivälahjat ovat verovapaita: matkalahjakortti esimerkiksi syntymäpäivänä tai eläkkeelle jäädessä on yksi tapa muistaa työntekijää elämyksellisellä matkalla. Merkkipäivälahjan arvo voi olla maksimissaan 1-2 viikon bruttopalkan verran.

Varaa yritysmatka, tiimimatka tai palkintomatka yrityksellesi!  

Menestys Travel tarjoaa yrityksellesi räätälöityjä, yksilöllisiä matkakokonaisuuksia. Vastaamme suunnittelusta ennen matkaa ja paikan päällä pidämme huolen siitä, että sinä voit keskittyä olennaiseen.

Ota yhteyttä ja kerro tarpeistasi – räätälöidään yrityksellesi elämyksellinen matka!


Share: